Specialistka na zdravotní prevenci a výživu
margit.cz | zdravakuchyn.cz | zdravytalir.info

Zdravotní prevenci a výživě se věnuji prakticky celý život. Vystudovala jsem farmacii a výživu, pobývala a pracovala jsem v Německu, Číně, Francii a USA. Ve své práci využívám osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny a kladu velký důraz na zdravotní prevenci. Zabývám se zejména poradenstvím a osvětou. Publikuji knihy a články, přednáším, organizuji semináře a prosazuji zdravou výživu do škol. Máme 3 děti a naše rodina žije v Praze.

Profesní úspěchy a milníky / odborné vzdělání a publikace

2014 odborný garant Freshnack s. r. o.
  odborný garant iniciativy Skutečně zdravá škola
2013 spuštění webů Zdravá kuchyň a Healthy Plate ve 13 evropských jazycích
  přednáška o Zdravém talíři na TEDxBrno
   obhájení pozice na právo svobody očkování v debatě s prof. V. Hořejším
   rozhovory v médiích: Reflex, OnaDnes, Sama doma, Radiožurnál, Dobré ráno aj.
2012  spuštění osobního webu Margit.cz + Zdravé zprávy přes newsletter a Facebook
   lektorování a odborná garance rozsáhlého projektu Přirozená péče o zdraví dětí
   zveřejnění výživového doporučení Zdravý talíř coby náhrady zastaralé pyramidy
   založení názorového blogu na nejprestižnější české blogosféře Aktuálně.cz
2011 akreditace MŠMT ČR na kurzy přirozené péče o zdraví dětí pro pedagogy
   obnovení poradenské a lektorské činnosti v Česku po delších pobytech v cizině
2010  úspěšné ukončení 5letého doktorandského Ph.D. studia a disertační práce na téma Jak učit děti zdravé výživě (Clayton College of Natural Health, USA)
   spolupráce na úspěšné knize BioAbecedář Hanky Zemanové (SmartPress)
   přednášky o výživě pro studenty Dalian American International School (Čína)
2007  výhradní dovoz minipočítačů NaturComp pro přirozenou prevenci početí a plánované rodičovství
2006  certifikace Nutrition & Wellness Consultant profesní asociace AFPA (USA)
2004  certifikace výživového poradce Ernährungsberater od IFE Brinkhaus (Německo)
2003 - 2005  privátní výživová poradna v čínské Šanghaji
1996  hlavní autorka knihy Průvodce zdravou kuchyní (Eminent)
1995  studijní pobyt zaměřený na léčbu stravou a úpravami životního stylu (nemocniceWildwood Lifestyle Center and Hospital, USA)
1993 - 1995  výživová poradkyně na Institutu celostní medicíny
1993  úspěšné ukončení 5letého magisterského studia farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové diplomovou prací na téma Zdravotní stav alternativně se stravujících dětí (klinická studie)
   profesionální homeopatické vzdělání (Institut Rhodon, Praha)
1992  studijní pobyt na ekologické farmě společnosti Country Life (Francie)
1984 - 1988  studium Střední zdravotní školy v Brně

Mé dobrodružství vzdělávání

Často se lidé podivují, jak jsem se dostala od farmacie až k celostní a preventivní medicíně. Můj názorový obrat zásadně ovlivnily školy a lékaři, u nichž jsem studovala a pracovala. Každá etapa nějak formovala mé myšlenky či názory, které jsem postupně uváděla do reálné praxe.

Střední zdravotní škola v Brně (1984–1988)

Hlásila jsem se na obor Farmaceutický laborant, protože mě přitahovala medicína, výzkumy a laboratoře. Střední zdravotní škola v Brně byla ve své době nejlepší v republice a také pověstně přísná. Dostalo se nám velmi praktického vzdělání a zpětně tuto školu hodnotím bez výhrad jako vynikající. Pravidelně jsme měli až několikahodinová laboratorní cvičení a například základní medicínský předmět vyučoval pan profesor z lékařské fakulty. Dodnes z těchto studií příležitostně čerpám, třeba pokud jde o terapeutické účinky bylin. Na zdravce jsem se také dostala ke knize, která statisticky dokazovala, že vegetariánství může být zdravější než běžná strava. Chtěla jsem si to empiricky ověřit a začala jsem u sebe.

V té době jsem plně věřila ve schopnosti lékařů a moderní medicíny. Nadšeně jsem přijímala všechny informace a těšila se na studium na univerzitě. Díky odborným středoškolským znalostem jsem se na ni dostala snadno. Na přijímačkách mě požádali o zopakování maturitní otázky z předmětu farmakologie a jedna ze zkoušejících hned navrhla, abych se u ní po přijetí hlásila jako pomocná vědecká síla. A tak se i stalo.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (1988–1993)

Byla jsem přijata do Hradce Králové na obor Klinická farmacie, který byl 5letý, na rozdíl od 4leté Obecné farmacie. Absolventi oboru byli připravováni na vysoce odbornou práci, spolupráci s lékaři při výběru vhodných léků, sledování a minimalizaci nežádoucích reakcí.

Hned první den školy přišla nečekaná informace. Děkan prof. RNDr. PharmDr. Jaroslav Květina, DrSc. se ve své uvítací řeči o poslání farmacie zmínil, že až 20 % lidí v nemocnicích umírá z tzv. iatrogenních příčin, tedy vinou lékaře, špatně naordinovaných léků, anebo následkem jejich nežádoucích účinků. Upozornění, že léky mohou páchat až takové škody, mne šokovalo.

Většina studentů chodila na stáže do lékárny, ale já jsem si prosadila několikatýdenní stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, což byla obrovská zkušenost — vidět práci lékařů na prvotřídně vybaveném oddělení při boji na život a na smrt. Osudová pak byla stáž na biochemickém oddělení pražské Fakultní nemocnice v Motole u MUDr. Ludmily Bendové, která už v té době sledovala vedle západní medicíny také řadu alternativních přístupů a později založila 1. českou školu tradiční čínské medicíny. Několik týdnů jsem tam s ní pročítala studie o výživě, diskutovala o zdraví i výživových filozofiích a ochutnávala její skvělé makrobiotické obědy. V té době jsem už vedle farmacie sama aktivně studovala výživu, o níž jsem později začala také psát a přednášet.

Na farmaceutické fakultě bylo zvykem, že vedoucí kateder vypisovali témata diplomek, která zapadala do jejich vlastního výzkumu, a studenti si z nich vybírali. Odpovídalo to tehdejšímu stylu výuky na vysoce profesionální a přísné škole se spoustou skvělých pedagogů, ale velmi malým prostorem pro formování vlastních kritických názorů či pro tak okrajové směry, jako byl vztah zdraví a výživy.

Napadlo mne udělat studii alternativně se stravujících dětí, ale prakticky nikdo nevěřil, že mi škola takové téma diplomky mimo veškeré zvyklosti povolí. Šla jsem za doc. RNDr. Vladimírem Semeckým, CSc., zástupcem vedoucího (a později i děkanem) katedry somatologie neboli tělovědy. Překvapivě ocenil mou odvahu a sám se nabídl, že budou se zástupcem přednosty dětské kliniky doc. MUDr. Oldřichem Pozlerem, CSc. vedoucími mé diplomové práce. Tak vznikla historicky 1. česká klinická studie zdravotního stavu alternativně se stravujících dětí. Oponent se snažil, seč mohl, aby závěry mé studie zpochybnil, ale i přes jeho negativní posudek ohodnotila komise diplomovou práci jako vynikající s omluvou, že mi mohou dát s ohledem na hodnocení oponenta pouze za 2. Já i vedoucí práce jsme však byli z výsledků studie nadšeni.
 
Univerzita mi dala mnoho a například vědomosti z imunologie a mikrobiologie jsem později využila při studiu problematiky očkování. Po celou dobu studia jsem na jednu stranu žasla nad možnostmi medicínské vědy, ale zároveň se děsila oněch obrovských rizik, nežádoucích účinků terapií a léků. Dospěla jsem k přesvědčení, že mimo případy ohrožení života je lepší nejdříve zkoušet vše léčit šetrnějšími metodami přirozené a preventivní medicíny. Rozhodla jsem se nepracovat pro farmaceutický průmysl a naopak pokračovat ve zkoumání dalších možností.

Postgraduál na Metabolické klinice FN Hradec Králové (1993–1997)

Hned po vysoké jsem byla přijata na studium klinické výživy u přednosty metabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc., snad vůbec nejuznávanějšího experta na výživu u nás. A byla to opět velice cenná, vývojová zkušenost.

Během čtyřletého studia jsem měla možnost působit na špičkovém pracovišti po boku předních odborníků. Absolvovala jsem řadu několikatýdenních stáží v nemocnici, včetně dvouměsíčního studijního pobytu zaměřeného na léčbu stravou a úpravami životního stylu v americké nemocnici Wildwood Lifestyle Center and Hospital. Doktorandské studium na fakultce bylo však i přes svůj věhlas méně náročné než na farmacii. Zkoušky, které jsem snadno zvládala, byly více méně formální, stejně jako odborné vedení, na které nenacházeli vytížení lékaři potřebný čas.

Přes nesporné kvality metabolické kliniky a většiny lékařů jsem si nemohla nevšimnout některých paradoxů i chyb, kterých se lékaři dopouštěli při komunikaci s pacienty — počínaje obézními obezitology a konče pacienty pospíchajícími do bufetu pro párek v rohlíku hned po propuštění z redukční terapie. Nikdo s nimi řádně nemluvil o tom, jak se běžně a zdravě stravovat. Nadšení z medicínské praxe mne neopustilo, ale utvrdila jsem se v přesvědčení o potížích tohoto systému.

Krátce před dokončením studia se nám narodilo první dítě, brzy jsme očekávali druhé a kvůli manželově náročné manažerské práci jsme se odstěhovali do Německa a později do Číny. Postgraduální studium je v Česku možné přerušit maximálně na tři roky, proto jsem jej nebyla schopna dokončit. Tehdy mne to velice mrzelo, přestože dnes to již vidím jako značný přínos.

Clayton College v USA (2005–2010)

Mezi roky 1997 a 2005 jsme žili v cizině, kde jsem využila příležitost absolvovat certifikované kurzy výživového poradenství v Německu a USA. Odborně jsem už byla v té době celkem daleko, především jsem se tedy díky nim ujistila, že s přirozenými terapiemi jsem na správné cestě a že dokážu studovat náročnou látku v cizím jazyce. Pobyt v Německu mi navíc ukázal smířlivější tvář moderní medicíny — toleranci k alternativním terapiím a domácím porodům, nepovinné očkování, flexibilní očkovací kalendáře apod.

Postgraduální studium dietologie na americké univerzitě Clayton College of Natural Health mi doporučil osobně přímo CEO a prezident AFPA (profesní asociace osobních trenérů a fitness instruktorů) Mark J. Occhipinti, M.S., Ph.D., N.D.c. Abych byla přijata, musela jsem zvládnout několik překvapivě náročných rozdílových zkoušek. Brzy se ukázalo, že mimořádně těžká bude celá škola a už od prvních předmětů jsem byla studiem nadšena.

Vedli nás k přísnému uplatňování vědecké metody, výzkumné práci, důkladným rešerším, kvalitnímu zpracování dat atd. Vyučující nám předkládali k oponování různé teorie, načež nás nutili k formulování vlastních odborných postojů, ať už byly jakékoliv. Pětileté studium dietologie na Clayton College jsem úspěšně zakončila obhajobou dizertační práce na téma Jak učit děti zdravé výživě. Studie probíhala na deseti základních školách a účastnili se jí učitelé, žáci i rodiče. Závěry práce dodnes využívám při vedení seminářů pro pedagogy.

Americké školství je více konkurenční a tržní než to naše. Kvůli prohlubující se ekonomické krizi byla univerzita v roce 2010 uzavřena, poté co ji od roku 1980 absolvovalo přes 25 tisíc studentů z celého světa. V té době se také objevily jisté pochybnosti o její akreditaci, ale tento problém se mne coby absolventky již netýkal. Ph.D. titul z této školy dnes uvádím především proto, že v praxi nejvíce čerpám právě z tohoto studia a jsem si jista kvalitou mé dizertační práce.

Zpětně hodnotím studium na Clayton College jako zásadní pro mou kariéru. Naučilo mne mnohem kritičtěji posuzovat jednotlivé terapie i stravovací filozofie, i že ke zdraví vede řada různých cest. Získala jsem širší nadhled a hlubší pochopení vědeckého přístupu, který pracuje při hledání pravdy s různě pravděpodobnými hypotézami. Od individuálního poradenství mne to posunulo více k osvětové a publikační činnosti s důrazem na problematiku veřejného zdraví. Můj obor se dál dynamicky vyvíjí a mé dobrodružství vzdělávání tím, doufám, nekončí…